Gloria Blue 
Etalages – visual merchandising – promotiestands

onze werkwijze:
• Etalage creatie:
Voorstel door middel van een 3D ontwerp, met daarin centraal het campagne beeld van uw product en het product zelf.

  • productie van alle materialen (ook pancartes)
  • Planning van de installatie op het verkooppunt
  • Installatie van de etalage of promotie-stand.
  • Of installatie van het aangeleverde materialen op basis van een te volgen ontwerp.
  • Rapportage dmv van bezoekfiche en foto.
  • Nabespreking na afloop van het project.

display’s / pancartes:


 

 

algemene verkoopsvoorwaarden (factuur):

1. Behoudens bijzondere vermeldingen zijn onze facturen op de vervaldatum te betalen door overschrijving op het vermelde rekeningnummer. Bij laattijdige betaling van onze facturen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de vervaldatum op de factuur.

2. Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien ze binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend brief worden betekend.
Adres: Steinstraat 56 9810 Nazareth
Na deze termijn wordt de factuur beschouwd als definitief aangenomen, wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.

3. In geval van juridische betwisting zijn enkel de rechtsmachten van het arrondissement Gent bevoegd.

4. De klant gaat ermee akkoord dat het door Gloria Blue voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Gloria.Blue.

5. De geleverde goederen blijven het bezit van Gloria Blue zolang deze niet volledig betaald zijn.

 

Since 2005

Volgend project Volgend project home